Phản hồi Covid-19

Tăng Cường Trợ Giúp

Trong giai đoạn đầy thử thách này, Gillette đang nỗ lực góp phần bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho nhân viên của mình, phục vụ những khách hàng tin dùng trên khắp thế giới, hỗ trợ cho các nhân viên y tế, các cơ quan và cộng đồng ở tuyến đầu trong đại dịch toàn cầu.

Chúng tôi không biết cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chúng tôi biết rằng sự cống hiến và sự kiên cường của các nhân viên y tế và những người hỗ trợ ở tuyến đầu vẫn còn mãi. Và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ họ cũng như các khách hàng và cộng đồng bằng hết khả năng của mình.