Đóng cạo râu

Cạo sát

Dao cạo nhiều lưỡi tân tiến của Gillette giúp thao tác cạo sát da mặt thật dễ dàng. Kể cả khi cạo ngược chiều mọc chân râu.