Ngăn ngừa lông mọc ngược

Ngăn ngừa râu mọc ngược

Công nghệ ngăn râu bị kéo và giật theo dao cạo.