Dao cạo dùng một lần Gillette Blue II Plus

Dao cạo không thay lưỡi Gillette Blue II Plus

Lưỡi dao kép comfort

Dải bôi trơn

Đem đến trải nghiệm thoải mái vượt trội

Dao cạo không thay lưỡi Gillette Blue II Plus

Hướng dẫn thải bỏ: Bỏ vào thùng chứa rác thải loại nhựa sau khi sử dụng.
Lưu ý: Giữ lại phần nắp để che các lưỡi dao trước khi vứt.