Cạo điểm khó

Bí kíp thao tác tại vị trí khó

Tỉa lông vùng ngực, vùng da dưới cánh tay và vùng kín dễ dàng dựa trên kỹ thuật và dụng cụ cạo phù hợp.